Τραπεζικός Λογαριασμός Alpha Bank:
Δικαιούχος: STEF OIL ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αριθμός λογαριασμού: 560002002010096
IBAN Αρ. λογαριασμού:GR8601405600560002002010096

Τραπεζικός Λογαριασμός Eurobank:
Δικαιούχος: STEF OIL ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αριθμός λογαριασμού: 00260266560200939294
IBAN Αρ. λογαριασμού:GR9402602660000560200939294

Τραπεζικός Λογαριασμός Πειραιώς:
Δικαιούχος: STEF OIL ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αριθμός λογαριασμού: 6329145554946
IBAN Αρ. λογαριασμού:GR3401713290006329145554946

Τραπεζικός Λογαριασμός Εθνική:
Δικαιούχος: STEF OIL ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αριθμός λογαριασμού: 45100717730
IBAN Αρ. λογαριασμού: GR9701104510000045100717730